งานเทศกาลอาหารไทยสาดน้ำสงกรานต์ 19 เมษายน 2558

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลอาหารไทย-สาดน้ำสงกรานต์ ส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ ถวายสังฆทาน ชมการแสดงบนเวที และอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารไทยหลากรส ณ วัดวิมุตตยาราม เมืองนิวออร์ลีนส์ มลรัฐหลุยเซียน่า ในวันอาทิตย์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เริ่มเวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ติดต่อแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นได้ที่ พระมหาเคน โทร. (504) 394-3599 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more

ทำบุญวันมาฆบูชา 15 มีนาคม 2558

ขอเชิญสมาชิกของวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าประจำเดือน ฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวิมุตตยาราม เมืองนิวออร์ลีนส์ มลรัฐหลุยเซียน่า ในวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เริ่มเวลา 10:30 น. เป็นต้นไป

Read more